Dette er den gamle nettsiden. Se den nye og oppdaterte her

Otta Hotel som ble kommunehus for Sel
Otta Hotel som ble kommunehus

HISTORISK HUS: Et viktig trekk i Ottas gatebilde er forretningsgården til Viggo Didriksen i Ola Dahlsgate 8. Her driver han sitt fysikalske institutt. Han har så absolutt en kulturarv å forvalte – der husets byggestil og identitet er viktige elementer i Ottas historie. For her har det vært både hotell og kommunehus. (26.04.2017)

Les artikkelen

Olav Bismo
– motstandsmannen som ofret livet for Norges frihet

MOTSTANDSMANN: Den 21. april 2017 var det 100 år siden Olav Bismo ble født. I dagligtale ble han kalt Ola. Han var en blid, høg, lyshåret og utadvendt ungdom med evne til å spre solskinn og lys om seg.

Lørdag 21. oktober 1944 ble hans skjebnedag. En norsk gestapist skjøt og såret han dødelig med tre revolverskudd i barndomsheimen hans.

Olav Bismo (21. april 1917–22. oktober 1944). Bildet ble i sin tid lånt fra Aslaug Rusten. (20.04.2017)

Les artikkelen

Olav Bismo

 

Huset der Oline og Steinar Jostuen bodde

Jostuen-huset på Otta.

HUS MED SÆRPREG: I Skolegata, rett overfor Otta skole ligger huset til Ivar og Inger Grindhaugen. Byggetomta ble skylddelt i 1920, og her bygde Steinar og Oline Jostuen huset sitt. Eksteriøret med sine spesielle takvinkler var noe uvanlig for stasjonsbyens øvrige småhusbebyggelse, og dagens eiere har bevisst beholdt eksteriøret. Husets identitet og særpreg viser noe av det gamle bygningsmiljøet i Ottas eldste bydel. (15.01.2017) Les artikkelen

Hus og folk Nea lina på Otta

Otta mellom 1955 og begynnelsen av 1960-årene.

VILLABYEN: Nea lina er en gammel og god betegnelse for området øst for jernbanelinja – et folkelig uttrykk som fortsatt brukes. I starten av forrige århundre kom de første bolighusene i Loftsgårdmoen.

Området ble tidlig regulert med nummer på gatene og omfattet arealet sør for Loftsgård bru og Ottadalsvegen, dagens Storgate. Det var små familiehus, der tomtene var store nok til at folk hadde uthus og en jordflekk hvor de dyrket poteter og grønsaker. (30.09.2016) Les artikkelen

 

Utrivelige dager i påska 1945

Engebret Ulvolden

PÅSKA 1945: Engebret Ulvolden på Selsverket forteller om hvordan han opplevde påska 1945, da motstandsfolk ble tatt av tyskerne. Han bidrar med detaljer som ikke har vært nedskrevet før. (18.04.2016)

Les artikkelen

 

Livet på Botten fra krigsutbruddet og til påska 1945

Botten, prestegarden på Selsverket

KRIGSÅRENE: Engebret Ulvolden på Selsverket minnes krigsårene 1940–1945 slik han opplevde dem fra prestgarden Botten på Selsverket og på Mysuseter
– fra radiomeldingen om den tyske invasjonen til flaggstanga ble satt opp igjen på fredsdagen den 8. mai fem år seinere.

(16.01.2016)

Les artikkelen

Otta Ysteri 60 år i produsentenes og forbrukernes tjeneste

Otta ysteri 1979.

BLE 60 ÅR: Da ysteripipa ble revet i 2011 markerte det den endelige slutten på av en av Ottas hjøresteinsbedrifter. Otta Ysteri ble startet i 1925, og etter 60 års drift ble virksomheten lagt ned. En epoke i det lokale meierisamvirke var over. (10.12.2015)

Les artikkelen

Otta ysteri i 1979

 

Lensmannsgården lå på grunnen til det planlagte Otta brygge

Den tidligere Lennsmannsgården på Otta i 1956.

LENSMANNSGÅRDEN: Ett av husene som tidligere lå på det planlagte Otta brygges grunn var Lensmannsgården, også kalt Nyekren.

Fra 1912 huset det lensmann Johannes Haugen og hans familie, men i 1967 ble huset revet for å skaffe plass til en forretningsgård. (23.09.2015)
Les artikkelen
Lensmann Johannes Haugen som døde i 1945.

LENSMANNEN: I 2015 er det 70 år siden Johannes Haugen døde, fredsvåren 1945. Han var en samvittighetsfull og dyktig lensmann. Blant bygdefolk og kolleger var han aktet og respektert for den forståelsesfulle og greie måten han opptrådte på.(23.09.2015)
Les artikkelen

Otta Mannskor spredte sangglede i nesten 50 år

Otta Mannskor 1957

1922–1968: Otta Mannskor ble stiftet 1. november 1922, og ved nedleggelsen i 1968 kunne koret se tilbake på utallige sangerstevner, både som deltaker og som arrangør – i den gamle lokomotivstallen og ikke minst i Øya.

Dramatisk var det under stevnet i 1950, da deltakerne måtte evakueres på grunn av den flomstore elva. (09.07.2015)

Les artikkelen

Hundstad ein gamal husmannsplass ved Otta

Hundstad, tidligere husmannsbruk sør for Kongsparten på Otta. Faksimile fra Dagningen i 1954.

HUSMANNSPLASS: På jordet sør for Kongsparten ved baksidevegen mot Sjoa var eit lite husmannsbruk, Hundstad. I dag står berre ei lita løe att.

Frå gamalt av låg bruket under Bollongen og Berget som den gongen høyrde Romundgard til. Navnet fekk det av ein hund som støtt sto og gjøydde då folk gjekk forbi. (21.06.2015)

Les artikkelen

 

Magnus Bismo
skysskar, lasskjører, postbud, pedell, skomaker, salmaker og altmuligmann

Bismo-huset på Otta i 2015. Magnus Bismo var landpostbud og pedell, en altmuligmann, humørspreder og replikkunstner, hedret med Kongens fortjenestmedalje. Nå står huset han bygde trolig for fall. Ifølge Fagenheten for kulturarv i fylket er den eldre bebyggelsen i Otta sentrum regional verneverdig, fordi den utgjør en vesentlig del av stedets identitet som handelsted og regionsenter. (21.05.2015)
Les artikkelen
Magnus Bismo fra Otta

BISMO-HUSET VÅREN 2015: Tomtegrunnen var fra eiendommen Sørmo og var på 250 kvadratmeter da den ble utskilt i 1920.Selger var jernbanetelegrafist Ragnvald Jevne. Foto: Palmar Ruste

Skirenn på Otta i 1930-årene

Skirenn i Tholbakken på Otta.

SKI-IDRETT: Mellomkrigsårene var en aktiv periode for skiidretten på Otta. Og det var hopp og langrenn som dominerte. Arrangører var skole, idrettslag og ungdomslag.

For å stimulere barna til fysisk aktivitet ble det årlig holdt skoleskirenn. Sel Ungdomslag hadde sine egne klubbrenn og arrangerte også renn for ungdomslagene. Otta Idrettslag hadde et aktivt miljø innen vintersport med særlig aktivitet innen skirenn. (08.03.2015) Les artikkelen

Different Eagles – rockebandet som varmet opp for de store

LOKALE HELTER: Rockegruppa Different Eagles toppet karrieren, da den varmet opp for legendariske skandinaviske band som Burning Red Ivanhoe, Prudence, Popul Vuh og europatoppvinneren Saft, men den mest skjellsettende opplevelsen fikk de fire bandmedlemmene da hylende jenter i Heidal stormet scena på samfunnshuset. (18.02.2014)
Les artikkelen

Different Eagles, orginalbesetningen Different Eagles-medlemmer fram til 1974.
Fram til 1972: Fra venstre Vidar Tho (trommer), Arne Lien (bass), Odd Arild Hedlund (sologitar) og Roald Lien. Alle sammen sang. Etter 1972: Fra venstre Odd Arild Hedlund (sologitar), Bjørn Brandt (trommer), Roald Lien (rytmegitar) og Morten Sletten (bass). Alle sang.

Les også:
Bandmedlemmene mimrer om dette pop-eventyret

Gustav Rusten – Raphamns staute fjellbonde

OGSÅ LYRIKER: Gustav Rusten (1920–1994) dreiv garden Midtre Rusten mellom Otta og Raphamn, der han hadde seter.

Den staute fjellbonden var aktiv i organisasjonslivet og lokalpolitikken.

Ikke minst var han kjent for sin lyriske åre. Uttallige er de dikt og prologer han skreiv til lokale jubileer og andre arrangementer. (07.12.2014) Les artikkelen

Gustav Rusten (1920-1994)

Ottekreberget i fotefarene til de gamle skiferarbeiderne

Otta skiferbrudd i 1899

OTTEKREBERGET: Den er der fortsatt, den gamle stien til skiferberget. Her tråkket skiferarbeiderne vegen sin i all slags vær og føre, så vel sommer som vinter. Den ble til under deres daglige opp- og nedturer, til og fra arbeidet i Ottekreberget. (11.10.2104) Les artikkelen

1954 – Otta feiret jernbanens 100 år

160 ÅR SIDEN: I 1954 slo jernbane-folket på Otta på stortromma med stor feiring og langt historisk opptog gjennom stasjonsbyens gater. Norges Statsbaner feiret at det var 100 år siden landets første jernbane, Hovedbanen Kristiania – Eidsvoll ble åpnet. (29.05.2014) Les artikkelen

Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven

Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

GRUNNLOVSJUBILEET: Kommandersersjant og gardbruker Paul Thorsen Harildstad fra Sjoa – opprinnelig heidøl – var eneste gudbrandsdøl, da 112 menn fra by og land møttes på Eidsvoll i 1814 for å utarbeide Grunnloven. 200-årsjubileet 2014 markeres i alle landets kommuner med folkefest på nasjonaldagen som høydepunktet.(08.05.2014) Les artikkelen


Minnestein reist for 50 år siden
I 1964 ble det på Aamodt reist en minnestein ved 150-års minnet for Grunnloven. – 17. mai var det folksamt i Åmotstunet, skreiv Martinius Høgåsen i Årbok for Gudbrandsdalen.
Les artikkelen

Stattholderen besøkte Kringen i 1814
Danskekongens stattholder i Norge, prins Christan Frederik, godtok ikke at Norge skulle avstås til Sverige. Han dro til Gudbrandsdalen for å sondere folkestemninga og stoppet i Kringen for å se på minnesmerket.
Les artikkelen

Hans Nielsen Hauge og haugianere i Sel

Haugianerne, malt av Adolph Tidemand

HAUGIANERMILJØ: Formo var samlingssted for haugianerne i omlag 50 år. På begynnelsen av 1800-tallet besøkte Hans Nielsen Hauge Nord-Gudbrandsdal, noe som bidro til et haugianermiljø i Sel.  Det var haugianere også på Bu, Blekastad og Mæhlumsvangen.

Haugianerne» er et maleri av Adolph Tidemand (1814 – 1876). Tidemand arbeidet med motivet fra 1845 til 1852.

Les artikkelen

 

Da OL-ilden kom til Otta for 20 år siden

Erling Steinede med fakkelen, da OL-ilden kom til Otta 26. januar 1994.

Folkefesten 26. januar 1994             

Den tidligere OL-deltakeren Erling Steineide fra Heidalstrioen hadde æren av å tenne flammetårnet, da den olympiske ilden kom til Otta 26. januar 1994.

Mobilisert til gedigen dugnad
Det ble mobilisert til en gedigen dugnad. Barn, unge og voksnes kreativitet resulterte i en folkefest uten sidestykke i stasjonsbyen, der isskulpturer dannet en flott ramme rundt arrangementet.

Ved årets olympiske leker i Sotsji i Russland går tankene uvilkårlig tilbake til 1994, da Lillehammer og Norge hadde vinterlekene
– og Fakkelstafetten.

Stafetten gikk landet rundt
Den var innledningen til lekene og startet fra Morgedal 27. november 1993. Stafetten gikk landet rundt før ilden ble tent i OL-arenaen på åpningsdagen den 12. februar 1994. (03.02.2014)

Les artikkelen

Pillarguri hedret med pris, støtte og egne dager

Avduking av Pillargurstatuen i 1998 ved Otta stasjon.

KVINNEHYLLEST: I 1995 tok ordføreren og representanter for avis, teaterlag, handelsstand og historielag initiativ til å hedre Pillarguri og andre sterke kvinner. Resultatet ble Pillarguri-dågå, en støtte ved stasjonen og en årviss Pillarguripris, som ble delt ut til kvinner som hadde utmerket seg. (19.01.2014)

Les artikkelen

Skomaker Resløkken holdt til på Østad

SKOMAKERVERKSTED: Skomaker Petter Resløkken hadde eget verksted på Østad, på hjørnet av dagens kjøpesenter vis á vis Pillarguri.

Barnebarnet Jan Petter Hammervold skriv om husene på eiendommen, blant annet om tresetersdoen, der det ble ført lange diskusjoner.(05.01.2014)

Les artikkelen

Petter K. Resløkken har fått besøk på verkstedet av Ola S. Hølmo. Bildet er tatt i 1950-/1960-årene av en fotograf fra Verdens Gang. Foto: Utånt av Kari Letrud Hoff, Otta.

 

Jernbanen sikret seg et stort område på Otta

Otta jernbanestasjon i 1975.

OTTA STASJON 1975: Hvor skulle stasjonen ligge? Herredstyret i Vågå ga svaret ­– ved Loftsgaard på dagens Otta.

De som i 1890-årene planla stasjonen var svært framsynte og sikret seg store areal, der selve stasjonen og parken bare utgjør en liten del. (27.12.2013)

Les artikkelen

Otta stasjon i 1975 med Narvesen-kio​sken i forgrunnen.Foto: Svein Egil Sando.

100 år siden jernbanen Otta – Dombås ble åpnet

Otta stasjon 1913

OTTA–DOMBÅS-BANEN: Otta har tradisjon for å feire jernbanen, og i 2013 feiret vi nok et jernbanejubileum. 7. desember var det 100 år siden OttaDombåsbanen ble åpnet.

Jubileet ble markert med et eget veterantog. Jernbaneverket i samarbeid med NSB, Norsk Jernbanemuseum, Dovre og Sel kommuner inviterte på togtur Otta – Dombås –Otta, slik det ble gjort i 1913. (14.12.2013)

Les artikkelen

 

Storstilt 100-årsfeiring av jernbanens ankomst til Otta

Gammelt lokomotiv.

100-ÅRSFEIRING: Sel Historielag, NSB, Sel kommune og Otta handelstands forening sørget 2. november 1996 for en storstilt feiring av100-årsjubileet for jernbanens ankomst til Otta.

Dagen ble feiret med tablå på stasjonen og kulturarrangement i Parken, og med egen bok, særtrykk av Gudbrandsdølen fra 1896 og en storstilt fest i Ottahallen. (10.11.2013) Les artikkelen

Dugnadsinnsats resulterte i jubileum for Paul Botten-Hansen

Rolf Ulvolden i Uldalen.

DUGNAD: En dugnadsgjeng med Rolf Ulvolden (t.v.) i spissen sørget for at Paul Botten-Hansen fra Selsverket i 1995 ble æret med byste og jubileumsfest. Steinen fant de i Uldalen, der John Lien stilte med lastebil og fikk heist steinen opp fra elva.

Odd Bakke minnes aktiviteten i Sel Historielags første 25 år. (28.10.2013)

Sel Historielag 25 år i 2013 – hvordan det gikk til

Sel Historielag, del av logo.

JUBILEUM: Sel var den eneste bygda i Gudbrandsdalen uten eget historielag. Dette syntes lokale ildsjeler var for ille, og i 1988 etablerte de Sel Historielag. Etter dette ble det oppsving i den lokale historieinnsamlingen og -formidlingen.

Gjennom flere artikler 25 år senere minnes Odd Bakke det som skjedde og hva de gravde fram av lokalhistorisk materiale. (13.10.2013)

Verking minnes lensmannslivet i nabokommunen

Ola Ulvolden, gammel-lensmann i Vågå.

I 1945 kom verkingen Ola Ulvolden over ei annonse frå det 9. politikompani – Rikpolitiet, som skulle ta inn nye elevar. Han søkte, og kom inn.

Det vart starten på eit spennande liv som lensmann i Vågå. Det toppa seg da han skulle pågripe ein innbrotstjuv og vart skote på. – Akta dig, ropte den svenske innbrotstjuven og skaut mot lensmannen. (22.09.2013)

Les artikkelen

Ein hyllest åt Sel – frå ein ottvær

Otta fra nord.

SELSBYGDE: Eitt tå di mæst naturskjønne syn e veit um, æ når e fær ette gang- å sykkelvegen søover frå Selsverket. Da ser e fjellom som ligg nesten som ein festning og liksom vaktar um ottagryta. I sør ligg Skjærdalsfjell, lite væst ligg vår legendariske Pillarguritopp, der ungjenta Guri bles i lur`n. Någre ”steinkast” væstafor ligg Thokampen, mæ hytta has Marcello Haugen. (30.08.2013)
Les artikkelen

Lokalhistorisk byvandring med brødrene Bakke

Byvandring på Otta 24. august 2013.

BYVANDRING: Brødrene Odd og Per Bakke ledet an under den lokalhistoriske byvandringen under byfesten 24. august på Otta. Historielagsleder Kjell Voldheim takket for at brødrene øste av sine lokalhistoriske kunnskaper. Han lovte flere slike vandringer i nærmiljøet.
(24.08.2013)
Les artikkelen

Måssåbuene i Mysuseterfjellet

Slåbue på Tjønnbakken.

MÅSSÅBUENE PÅ TJØNNBAKKEN: Måssåtaking er en gammel og hevdvunnen rett fjellbøndene har hatt langt tilbake i tida. Mysuseterfjellet med sine måssågrodde vidder var et naturlig område der gardene i Søre Sel kunne finne seg tilleggsfôr for sjølberging over vinteren.
(06.07.2013)

Les artikkelen

Posten på Otta tilbake til start

Rundt 1928, da det var poståpneri i butikken i Bakkegarden.

RINGEN SLUTTET: Mandag 29. april 2013 ble postkontoret på Otta stengt. På sett og vis gikk posten på Otta tilbake til start. Det ble post i butikk. Slik var det i gamle dager også, som her i butikken og poståpneriet i Bakkegarden. (23.06.2013)

Les artikkelen

Historien til mange hus på Otta tatt er tatt vare på (34)

Otta fra Kringsjå i 1900.

ARTIKKELSERIEN OM HUS: selhistorie.no har de siste åtte månedene presentert en artikkelserie om hus på Otta. Gjennom 33 artikler bringer vi her beretningen i tekst og bilder, ikke bare om hus og eiendommer, men også om de som bodde eller hadde sin tilknytning der. (19.05.2013)

Les artiklene tilbake til 2007 her

 

Vi tar i mot lokalhistoriske bidrag med tanke på publisering

Tips oss eller send artikkel hit for vurdering

_______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff og bilder.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen(att)selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

_______________________________________________________________________.

Samarbeidende nettsteder som i første omgang baserer seg på lenker til artiklene på selhistorie.no:

gardshistorie.no, seterhistorie.no, posthistorie.no og lokalhistorikk.no

Ansvarlig redaktør også for disse sidene: Kjell Arne Bakke

Organisasjonsnummer: 990 783 624
Navn/foretaksnavn: KJELL ARNE BAKKE
Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak
Forretningsadresse: Solligrenda 52
0491 OSLO
Kommune: OSLO
Postadresse: -
E-postadresse: kjell_arne.bakke@getmail.no
Internettadresse:
Telefon: 22 15 48 89
Mobil: 99 25 32 35
Telefaks:
Registrert i Enhetsregisteret: 20.01.2007
Stiftelsesdato: -
Innehaver Kjell Arne Bakke
Næringskode(r): 72.400 Drift av databaser
Sektorkode: 790 Personlig næringsdrivende

Antall sidebesøk på selhistorie.no:

(registrert fra mars 2007)

.View My Stats