Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Drev omførselshandel med dragkjerre langs landevegen

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke

En form for omsetning av varer fram til slutten av 1930-årene var såkalt omførselshandel. Skrepphandlere gikk fra gard til gard og bød fram varene sine. Det var gjerne små artikler til husholdningsbruk som var lett omsettelige og ikke så tunge å bære med seg. Harald Bråthen fra Selsverket dreiv slik handel.

I 1930 ble Harald Bråthen registert hos lensmannen med rett til å drive omførselshandel. Han var fra Åsnes i Solør, der han ble født i 1884. I begynnelsen av 1920-årene kom han til Otta, der han stiftet familie og fikk tre døtre. Til å begynne med solgte han fisk og sild, og dragkjerra og fiskekjelken var doningen på hans vandringer gjennom dalen.

Men det var børstebinder Harald Bråthen egentlig var, et håndverksfag som forlengst er utdødd og erstattet av maskinarbeid. Kjøkkenet var verkstedet hans til å begynne med. Her laget han børster og koster, myke som harde. Produksjonen omfattet så godt som alt som trengtes til renhold i hus, fjøs og stall: soplimer, piassavakoster, skurekoster, gryteskrubber, flaskebørster, klesbørster, badebørster og barberkoster.

Unntaket i produksjonen hans var tannbørster, det overlot han til Jordan Børstefabrikk. Og nettopp Jordan var forretningsforbindelsen hans. Materiell til produksjonen ble tilsendt eller levert. I retur gikk de ferdige produktene, som regel pakket i hele gross (12 dusin, altså 144 stk). Foruten Jordan leverte Harald Bråthen også varene sine til Olstadbutikken Ogga lina.

Men landevegen var også hans arbeidsfelt. Med skreppe og sekk gikk eller syklet han bygdevegene, og det var ikke vanskelig å få solgt varene der han kom. Betalingen var ikke alltid i rede penger, men også mat var god betaling i de trange 30-årene.

Harald Bråthen døde i 1969, 85 år gammel.

Handelsbrev utstedt av lensmannen

I ”Protokol over utstedte handelsbreve” fra Lensmannen i Sel går det fram at Harald H. Bråthen fikk rett til å drive såkalt omførselshandel, altså handel uten fast utsalgssted.

Bråthen (1884-1969) fikk utstedt sitt handelsbrev 7. mai 1930.   

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.....selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 6. april 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online