Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Bakkegården hadde post, butikk og kafé (9)

I 1922 flyttet Otta postkontor fra Grand til ledige lokaler på Ottekren. Poståpneren løste handelsbrev i 1923 og drev litt handel ved siden av poståpneriet. Etter fem år på Ottekren flytter posten. Poståpner Johan Bakke kjøpte, sammen med kona Kristofa, i 1927 en sentral tomt av Østlandske Steneksport Nea lina.

Av Odd Bakke, Otta

Her bygde de nytt hus på ca. 60 m² med post og butikk i det samme lokalet. Dette er en ordning som Postverket i vår moderne tid har gått over til ved de fleste poststeder i landet.

 

Tilbygg for bokbinderi, fotograf og sport

Til tross for nedgangstider, var det folk som ville starte virksomhet hvis det bare var sentrale lokaler til leie. Bakkehuset ble i 1928 påbygd med 2,5 m med et lite butikklokale mot gaten.

Her etablerte bl.a. Johan Brattbakken seg som bokbinder, og seinere John Rusten som fotograf. Deretter kom Arthur Andersen. Han hadde vært ansatt som sykkelreparatør hos Gresvig, og leide lokalene til Otta Sykkel og Sportsforretning.

 

Kafé Kringen leilighet for evakuerte

I 1930 ble Bakkegården påbygd med nye 5,5 m, med kafé ”Kringen” i 1. etasje og med ”værelse til leie” i 2. etasje. Under krigen i 1944-1945 og ett årstid etter ble kafélokalet tatt i bruk som leilighet for evakuerte fra Finnmark.

I 1946 fikk Arthur Andersen utvidet sine lokaler ved å slå sammen sport- og kafélokalene. Her drev han sportsbutikk til han i 1967 flyttet til større og nyere lokaler i Hovengenbygget.

Ved åpning av Mostugugata i 1930 ble det plass til en liten utvidelse av Bakkegården mot Parken. Her ble det kontorer for Gudbrandsdølen og for advokat J. Mjaavatten. I 1939 fikk Otta en ny spesialforretning ved at gullsmed Hartvig Hansen flyttet inn i lokalene etter Gudbrandsdølen.

 

Stadig behov for lokaler

I 1938 var det stadig spørsmål etter lokaler til nye virksomheter. Dette medførte at det i Bakkegården ble reist enda et tilbygg i én etasje. Det ble benyttet til moteforretning for Alf og Bolla Ruud. Forretningen ble nedlagt da krigen kom.

Lokalene ble delt i to ved at det ble frisørforretning i den ene halvparten som nå, og blomsterbutikk i den andre. I denne delen av huset har det siden vært mange leietakere, bl.a. Rolf Ulvolden i møbler og sko, gullsmedene Slaaen & Slaaen, Kontormaskiner, Motorsport, Eikmaskin, Rockestugu, Tohama Musikk.

Etter krigen fullførte man denne delen av bygget med en 2. etasje. Den gav plass til Otta Diagnosestasjon, inntil den flyttet til Selsro.

 

Mange butikker i Bakkegården

I 1954 flyttet postkontoret ut av Bakkegården og til nye lokaler i OKB-huset ved Grand. Bakkebutikken ble nå utvidet ved at en vegg ble revet mot et ledig lokale. I 1960 ble butikken, K. Bakkes efterf. leid bort til Arne Jordet som fortsatte innen kolonial og leketøy.

Da Otta Sykkel og Sport i 1967 flyttet til Hovengenbygget, ble også disse lokalene slått sammen med Bakkebutikken. Lokalet består nå av de fire opprinnelige lokalene, hvor innerveggene er revet én for én.

Utviklingen i varehandelen gikk sin gang, og disse lokalene ble for små. Etter noen år leide derfor Arne Jordet hele det nye Madslienbygget til butikken Ajo, med kolonial i 1. etasje og med leketøysavdeling i 2. etasje. I dag er leketøysavdelingen skilt ut og flyttet til Ottatunet, mens kolonialforretningen er blitt til en butikk i Kiwi-kjeden.

Etter at Arne Jordet flyttet ut av Bakkegården, ble butikklokalene inntil år 2000 leid ut til klesforretninger. Da ble Bakkegården solgt til Otto Moen Installasjon AS.

Dette er niende del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online