Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Synna brue

selhistorie.no/forsiden...

Gardene Kongsparten og Ottbragden ligger på sørsida av Otta. Kort og godt: Synna brue. Området strekker seg fra kleiva vest for kjørebrua, langs elvekantene av Otta og Lågen og sørover mot Bollongen.

Skifervegen Brugeilen Ottbragdgata Iver Taugs gate
Sliperigata Ottheimsalléen Elvegata Selsrogata

Grunnen er mold og sandjord. Med presset fra to elver har Synna brue gjennom tidene vært et svært utsatt flomområde. Under storflommen i 1938 ble jernbanelinja brudt og jordene oversvømt. Korn på staur gikk overende i flomvatnet, og folk flyttet fra husene ved å ro med båt. Storofsen i 1789 var en naturkatastrofe som ødela jordveg og hus. Skadetaksten viste at Kongsparten fikk en verdiforringelse til en fjerdedel, Ottbragden til en sjettedel.

På Ottbragdgrunn

Hele boligområdet samt sliperi, barnehage og aldersheim er bygd på Ottbragdgrunn. Det var få hus, inntil det i 1930-årene ble bygd noen hus på kanten mot Ottaelva og på jordene på begge sider av jernbanelinja. Med kjørebru og bygging av aldersheim fulgte også boligbygging utover i 1960-årene.

Navnet Ottbragden forklares med at første del av navnet kommer av elvenavnet. Endelsen bragd har antagelig forklaring i det mangetydige gamle verb bregda som betyr vending, bøyning. Dette passer bra da Ottaelva gjør en bøyning på seg når den lenger ned slutter seg til Lågen. (1)

Krongods

Kongsparten drives fortsatt som tradisjonelt gardsbruk med blant annet melkeproduksjon. Tross sin sentrumsnærhet har garden unngått utbygginger til andre formål. Kongsparten var i 1647 nevnt som krongods, dette går også fram av navnet. I skattematrikkelen fra 1666 står det at garden ”har slitt ille i vandflod”. (2)

Garden har tilhørt nåværende slekt fra 1869, og har siden hatt felles eierskap med Blekastad. Begge gardene brente ned under krigshandlingene i april 1940. Kongsparten ble bygd opp igjen under og etter krigen. (3)

Synna brue har i alt 85 husstander, inkludert 13 på Selsro bo- og aktivitetssenter. (4)

Kilder : ( 1 ) Gaardnavne i Kristians Amt af O. Rygh, Kristiania, 1900. ( 2 ) Skattematrikkelen 1647, Universitetsforlaget, 1970 og Årbok for Gudbrandsdalen 1956. (3) Ola Blekastad, Otta, 1999. ( 4 ) Otta postkontor, 1999.

Tilbake til hele artikkelen

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online