Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Hjellum

selhistorie.no/forsiden...

Klyphaugvegen Klebervegen Fjellvegen
Hjellumvegen Raubergvegen Pillargurivegen

Hjellum ligger oppfra dalbotn, som på en hjell eller et platå. Det meste av boligfeltet er fra garden Hjellum, mens det i sør og nord er areal fra gardene på flata, Kongsparten og Ottbragden.

I 1903 ble den første tomta utskilt fra garden “hvorpaa er opført et Vaaningshus, er beliggende i den nedre Kant af den opdyrkede Indmark….” (1) Dette våningshuset er en innbygd del av et nytt hus, og er dermed Hjellums eldste bebodde hus. Fra 1910 (2) og fram til 1930-årene ble ytterligere fire hus bygd på “den nedre Kant”, og to hus i skogkanten lenger opp. På Hjelljordet kom de tre første husene mellom 1948 og 1951. (3) I dag er det nær 100 bolighus på Hjellum.

Kilder: (1) Deling og skyldsettingsforetning/Pantebok Nord Gudbrandsdal sorenskriveri 12.juni 1903, dokumentet tilhører i dag Reidar Svendsen, Otta. (2) Grunnbok Nord Gudbrandsdal sorenskriveri. (3) Odveig Haugaløkken, Otta, 1999.

...

Tilbake til hele artikkelen

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online