Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Privat postbud på Høvringen

Av Per Erling Bakke, Otta

Høvringen med sine mange seterpensjonater og hoteller fikk tidlig behov for transport av post til sine mange gjester. Turistvertene ordnet seg i sesongen med et privat bud. Han hentet posten på Nord-Sel, og vekselvis syklet og bar posten fram til de enkelte turiststedene.

Med stadig flere hyttefolk og turister ble det behov for et poståpneri på Høvringen. I 1967 ble det opprettet poståpneri i butikken til Sigmund Sletten, med han sjøl som poståpner. Han drev også butikk på Nord-Sel, og fraktet posten med seg til fjells. Poståpneriet hadde full posttjeneste i butikkens åpningstid, og var åpent alle arbeidsdager, også påskeaften. Denne tjenesten på påskeaften var Høvringen poståpneri alene om i hele Gudbrandsdalen - lenge etter at poststedene ellers hadde stengt denne lørdagen.

Fra 1985 ble poststedet gjort om til sesongbrevhus. Det betjenes fortsatt av Høvringen Handel, som daglig utveksler post med landpostbudet fra Otta. Brevhuset er nedlagt, men fortsatt deles det ut post på samme butikken.

Denne artikkelen er et utdrag av artikkelen "Post på Sel i 350 år" som tidligere er publisert i "Gåmålt og nytt", utgitt av Sel Historielag i 1999, og er en videreføring av artikkelsamlingen "Posten i Sel" av Per Erling Bakke, 1997.

_______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 4. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online