Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Mysuseter

selhistorie.no har en rekke lokalhistoriske artikler fra Mysuseter. Mysuseter ligger øst for Otta i Gudbrandsdalen.

selhistorie.no/forsiden..

Måssåbuene i Mysuseterfjellet

Slåbue på Tjønnbakken.

MÅSSÅBUENE PÅ TJØNNBAKKEN: Måssåtaking er en gammel og hevdvunnen rett fjellbøndene har hatt langt tilbake i tida. Mysuseterfjellet med sine måssågrodde vidder var et naturlig område der gardene i Søre Sel kunne finne seg tilleggsfôr for sjølberging over vinteren. (06.07.2013)

Les artikkelen

 

Setervegen til Mysuseter ble ferdig i 1887 

ULDALEN: 18. juli 1887 klokka fire på ettermiddagen var det åpningsfest for setervegen gjennom Uldalen, fra Selsverket til Mysuseter. Inngangsprisen til festen var ei krone, og det møtte 33 personer. Overskuddet på kr 15,54 gikk til veganlegget.

Før kjerrevegen ble bygd kunne en ikke kjøre før etter nyttår. Da hadde isen lagt seg på Ula, og en kunne kjøre der. (17.01.2009)

Samlet ski til engelske soldater

SVERIGE: Jeg traff en Oslo-kar som fortalte at de engelske soldatene på Gjetsisetra hadde tenkt seg over til Sverige, og at det var igangsatt innsamling av ski til soldatene. Det skriver Oskar Rønningen i artikkelen ”Sel og Mysuseter aprildagene 1940”. (07.01.2008)

Ryktene svirret på Mysuseter

FRONTLINJE: På Mysuseter gikk det rykter om at tyskerne holdt på å samle mannfolk som de skulle sende foran seg gjennom en frontlinje som engelske og norske styrker hadde etablert i Rosten. Det skriver Oskar Rønningen i artikkelen ”Sel og Mysuseter aprildagene 1940”.

Historielaget sikrer seterhistorien øst for Selsverket

Sel Historielag har dokumentert alle setrene øst for Selsverket: Kirstidalssætra, setrene på Mysusæter, i Ultunga, Pungsetrene, setrene på Kampen og Hamnsætrin. Enda lengre inn i fjellet var setrene i Musvoldalen, Gamalsætra og Bjørnhollia seterstul.

Drama fra oksedriften i Musvolldalen i 1920-årene

Solhjemsoksen tok ledelsen i flokken, da to hundre okser skulle føres inn til Musvolldalen. Der skulle de være sommeren gjennom under oppsyn av en gjeter. Kyr fra Mysuseter trakk innover mot oksene, og Anton Rusten fikk i oppdrag å få dem hjem igjen. Bevæpnet med en bjørkestav på to meter vant han kampen mot oksen, som på veien hjem diltet etter Anton – til slakteriet.

Historielaget omtaler setrene øst for Selsverket

Sel Historielag har dokumentert alle setrene øst for Selsverket: Kirstidalssætra, setrene på Mysusæter, i Ultunga, Pungsetrene, setrene på Kampen og Hamnsætrin. Enda lengre inn i fjellet var setrene i Musvoldalen, Gamalsætra og Bjørnhollia seterstul. Les mer i artikkelen ”Sikrer historien til 200 setrer”.

Melkekjøring med hest fra Mysuseter

MYSUSETER: Fra 1928 til og med 1937 ble det kjørt melk med hest fra Mysuseter. Gårdene Veggum, Mo, Nedre Havn, Gjetsiden, Hole og Ulvolden dannet et kjørelag sammen. Det ble kjørt hver dag fra ca. 25. juni til 15. september. Gårdene holdt hest og kost for kjørekaren noen dager hver. Det var melkemengden den enkelte seter leverte som var beregningsgrunnlaget for antall dager den enkelte gård skulle holde hest.

Ulvoldssetra på Mysuseter

Ulvoldssetra er en av 16 setre på Mysuseter, som har vært seterstul gjennom århundrer. I dag ligger seterløkka brakk, og av de gamle husene er det bare fjøset som står igjen. Syver Ulvolden var den siste som lå med buskap på setra. Da han ga seg med seterdriften først på 1970-tallet var han også den siste budeia på Mysuseter.

Syver Ulvolden: lokalhistorisk kilde fylte 90 år

Syver Ulvolden, Selsverket, fylte 90 år mandag 18. juni 2007. Den pensjonerte gardbrukeren på Selsverket ved Otta er en mye brukt lokalhistorisk kilde. Som altmuligmann på Mysuseter har han betydd mye for hyttefolk og fjellturister ved inngangsporten til Rondane.

1928: Min første påske på Mysuseter

Påsken 1928 bodde sju-åringen Oskar Rønningen og hans to brødre på fem og åtte år alene i kokhuset på Ner-Havnsætern. De skulle dra vann til to Lillehammerfamilier som hadde leid seterhuset. Litt penger tjente de på si, da de hjalp noen dansker til Per Gynthytta.

Mysuseter før i ti´n

Før i ti´n va de 20 sætre på Mysuseter. Sætringen upphørde i 1970, og i dag bli de fleste brukt som hytto. Hyttefolk og turiste ha ti over dein tradisjonsrike sætergrende.

Måssåtåking i Mysusæterfjellé

Det siste måssålasset fra Mysuseterfjellet ble kjørt med bil omkring 1960. Til femtitallet ble det brukt hest for å frakte dette tilleggsfôret ned i dalen.

Minst 250 år gammel seterstul

Et skjøte fra Ulvolden på Selsverket fra 1746 viser at seterstulen Mysuseter i alle fall er 250 år gammel. Når setringen begynte er imidlertid vanskelig å dokumentere.

Gamle kløvveger
Kjerreveg neste
Turisttrafikk Glitterdalsjenta Ultungen Kåsholet
....
...

Besøk også Mysuseter vel sin hjemmeside.

._________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 24. januar 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online