Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Fjellet i Sel

selhistorie.no/forsiden

Måssåbuene i Mysuseterfjellet

Slåbue på Tjønnbakken.

MÅSSÅBUENE PÅ TJØNNBAKKEN: Måssåtaking er en gammel og hevdvunnen rett fjellbøndene har hatt langt tilbake i tida. Mysuseterfjellet med sine måssågrodde vidder var et naturlig område der gardene i Søre Sel kunne finne seg tilleggsfôr for sjølberging over vinteren. (06.07.2013)

Les artikkelen

Rondane nasjonalpark:

Debatten om opprettinga av den første

nasjonalparken i landet

FJELLOPPSYNSMANN Norman Heitkøtter var den mest sentrale enkeltpersonen ved opprettinga av Rondane nasjonalpark for 50 år siden. Omsynet til villreinen var sentral for Heitkøtter og fjellstyra, skriv Hans Olav Bråtå om bakgrunnen for opprettelsen av Norges første nasjonalpark.

Området vart freda ved kgl. resolusjon 21. desember 1962. Opprinneleg var parken på 580 km2, men den vart utvidea i 2003 til 963 km2. I sommer og høst markeres 50-års jubileet gjennom ei rekke arrangementer lokalt.

Setervegen til Mysuseter ble ferdig i 1887 

ULDALEN: 18. juli 1887 klokka fire på ettermiddagen var det åpningsfest for setervegen gjennom Uldalen, fra Selsverket til Mysuseter. Inngangsprisen til festen var ei krone, og det møtte 33 personer. Overskuddet på kr 15,54 gikk til veganlegget.

Før kjerrevegen ble bygd kunne en ikke kjøre før etter nyttår. Da hadde isen lagt seg på Ula, og en kunne kjøre der. (17.01.2009)

Horgen Historielagsturer Mysuseter Måssåtåking
Raphamn Rondvassbu Seterlivet Høvringen

Hvor pokker er alle 70-åringene blitt av?

Historielaget sikrer historien til 200 setrer

SETER: Sel Historielag har nå gitt ut boka ”Setrer og seterliv i Sel”. Dermed har historielaget sikret historien til over 200 setrer på tilsammen 30 seterstuler i kommunen. Ettersom heidølene nylig har laget en tilsvarende bok om 170 setrer, er seterlivet i Sel nå svært godt dokumentert. (27.09.2007)

Stor interesse da Sel Historielag lanserte seterboka

SETERLIV: Det var folksomt rundt de mange bordene på Selsro bo- og aktivitetssenter på Otta da Sel Historielag med formann Ola Tamburstuen i spissen onsdag kveld, 26. september, lanserte sin nye bok. Denne gang var det en ren temabok hvor emnet og tittel var "Setrer og seterliv i Sel".

Boka har samme design som de tidligere bøkene historielaget har gitt ut, og den føyer seg således fint inn som den femte i rekken. Boka er rikt illustrert med en rekke bilder og kartskisser, og sammen med artiklene har både bidragsyterne og Sel Historielag tatt vare på en viktig del av Sels kulturhistorie. (27.09.2007)

Drama fra oksedriften i Musvolldalen i 1920-årene

Solhjemsoksen tok ledelsen i flokken, da to hundre okser skulle føres inn til Musvolldalen. Der skulle de være sommeren gjennom under oppsyn av en gjeter. Kyr fra Mysuseter trakk innover mot oksene, og Anton Rusten fikk i oppdrag å få dem hjem igjen. Bevæpnet med en bjørkestav på to meter vant han kampen mot oksen, som på veien hjem diltet etter Anton – til slakteriet.

Melkekjøring med hest fra Mysuseter

MYSUSETER: Fra 1928 til og med 1937 ble det kjørt melk med hest fra Mysuseter. Gårdene Veggum, Mo, Nedre Havn, Gjetsiden, Hole og Ulvolden dannet et kjørelag sammen. Det ble kjørt hver dag fra ca. 25. juni til 15. september. Gårdene holdt hest og kost for kjørekaren noen dager hver. Det var melkemengden den enkelte seter leverte som var beregningsgrunnlaget for antall dager den enkelte gård skulle holde hest.

Ulvoldssetra på Mysuseter

Ulvoldssetra er en av 16 setre på Mysuseter, som har vært seterstul gjennom århundrer. I dag ligger seterløkka brakk, og av de gamle husene er det bare fjøset som står igjen. Syver Ulvolden var den siste som lå med buskap på setra. Da han ga seg med seterdriften først på 1970-tallet var han også den siste budeia på Mysuseter.

Slik ble Rondane nasjonalpark vernet

En ny naturvernlov i 1954 ga lokale aktører et godt virkemiddel til å verne Rondane. På ettervinteren 1957 vedtok de aktuelle fjellstyrene å starte et vernearbeid. En tremannskomité ledet av Norman Heitkøtter innså fort at skulle planen gjennomføres uten for mange protester, måtte de gamle bruksrettene fortsatt fritt kunne utnyttes av bygdene.

Traff Ola G. på Rondvassbu i 1934

Som 17-åring i 1934 traff Odd Husom fra Oslo bestyreren i Rondvassbu, Ola G. Moen, for første gang. Tre år seinere vurderte Odd å ta turen fra Veslesmeden og over til Storsmeden, men fjellmannen advarte ham mot en så krevende rute.

Privat postbud på Høvringen

Høvringen med sine mange seterpensjonater og hoteller fikk tidlig behov for transport av post til sine mange gjester. Turistvertene ordnet seg i sesongen med et privat bud. Han hentet posten på Nord-Sel, og vekselvis syklet og bar posten fram til de enkelte turiststedene.

Slik ble navnet Raphamn

I 1992 ble det foreslått at hytteområdet skulle hete Rapham eller Rapam, men året etter fastslo Sel kommunestyre at navnet skulle være Raphamn.

Raphamn fra seterstul til rekreasjonssted

Allerede tidlig på 1700-tallet var det seter på Raphamn. Den første hytta ble satt opp omkring 1924, og takket være sommervegen fra 1950-tallet utviklet seterstulen seg videre med private hytter og hotell. Med helårsveg og sin nære beliggenhet til Otta er Raphamn et populært mål for både dagsbesøkende og de mange som har dette fjellområdet som sitt faste rekreasjonssted.

Mysuseter før i ti´n

Før i ti´n va de 20 sætre på Mysuseter. Sætringen upphørde i 1970, og i dag bli de fleste brukt som hytto. Hyttefolk og turiste ha ti over dein tradisjonsrike sætergrende.

Setre:
Havnsætre Jakubstadsætre Mosætre Geitsisætre Loftsgårdssætre
Skjennasætre Holesætre Linlykjesætre Bottsætre Ellandstugusætre
Ulvoldsætre Ottekersætre Leirholsætre Nørdre Søre Kleivmellomsætre
Kleivmellomsætre
Nyhussætre Nerdahlesætre Veggumsætre Ultunga Kirstidalsætre
..........

Overnattingssteille:

Kleivrohusein Rondane Hotell Rondane fjellstue Mysuseter Turisthytte

Ola Gundersen Moen

Fjellmann og grunnlegger av Rondvassbu

Det var i 1903 at Ola Gundersen Moen fra Selsverket tømra seg  ei enkel lita hytte på Statens grunn, i sørenden av Rondvatnet. Her ved foten av Rondeslottet og Storronden dreiv han mye av året jakt og fiske, og her tok han i mot venner og bekjente. Snart kom en og annen fjellvander og banket på og ba om nattekvarter.

Les også Mysuseter og Raphamn før i ti´n

_______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. juli 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online