Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Bredebygden poståpneri

selhistorie.no/forsiden

Bredebygden poståpneri kom i virksomhet i 1879, og holdt til på Sell Distriktsfængsel, i dag Bredebygden Psykiatriske Senter. Dette poståpneriet lå gunstig til for ferdselen, ved siden av skysstasjonen på Bredevangen. Årslønna var 96 kroner fra begynnelsen, og økte til 160 kroner noen år seinere.

Her ble det innlevert mer post. I 1895 ble det sendt 9.600 brevpostsendinger. Poståpneriet lå til og begynne med under Christiania postkontor. Seinere ble det overført til Lillehammer postkontor. Poståpner fram til poståpneriet flyttet til Sjoa jernbanestasjon var fanjunker og vaktmester Ole Andersen.

Flyttet til Sjoa

Vaage herredstyre behandlet saken om å flytte poståpneriet i Bredebygden til Sjoa i sitt møte 1. mai 1895. Herredstyret vedtok da enstemmig å flytte poståpneriet til Sjoa på grunn av forlengelsen av jernbanen til Otta året etter.

«Et postaabneri paa Sjoa station vil muliggjøre at post til Hedalen udtages derfra og derved vil den forholdsvis kostbare og besværlige postrute Lalm-Hedalen bortfalde.»

Den første poståpner på Sjoa var stasjonsekspeditør Karoline Simonsen.

Bredevangen fikk så brevhus

Selv om poståpneriet ble flyttet, var det fortsatt behov for lokal posttjeneste. Hans Breden, som drev butikk og skysstasjon på Bredevangen, ble brevhusstyrer på Bredevangen brevhus. I 1934 ble navnet endret til Breievangen.

Brevhuset hadde tilhold to andre steder inntil det i 1959 flyttet til Sæta Handel og fikk status som brevhus 1. Ved overgang til bilende landpostbud fikk man et rullende postkontor. På denne måten fikk oppsitterne utført sin posttjeneste hjemme. Brevhustjenesten ved Sæta ble nedlagt i 1982.

Les mer i artikkelen Posten har også jubileum

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 4. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online